Umowę na wynajem można zawrzeć zdalnie.

Przesyłamy ją do podpisu bez konieczności jej drukowania i skanowania:

      • za pośrednictwem profilu zaufanego (ePUAP),
      • przez portal Autenti.com,

Punkty POSTBOX24 znajdują się w Warszawie i Wrocławiu.

Korespondencję można odebrać samodzielnie o dowolnej porze, ponieważ każdy punkt czynny jest całodobowo.

Równocześnie, oferowany adres siedziby może zostać wskazany jako właściwy do celów rejestracyjnych, związanych z VAT-R.

Usługa adresu korespondencyjnego jest kierowana zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Osoby, które dużo podróżują, często zmieniają miejsce zamieszkania – nie nadążyłyby nad aktualizacją adresu we wszystkich instytucjach. W odpowiedzi na ich potrzeby, oferujemy usługę adresu korespondencyjnego – tak, by trafiła w jedno miejsce, a gdy odbiór korespondencji nie jest możliwy – skan korespondencji przesyłamy na adres e-mail Najemcy.

Wiele firm powierza nam skanowanie swojej korespondencji, korzystając przy tym z panelu logowania, który działa jak wirtualna kancelaria.

Sprawdź możliwości dzialania naszego panelu logując się do wersji demo, dostępnej na stronie demo.desktomy.pl:

login: demo@desktomy.pl

hasło: demo

skrytki pocztowePełnomocnictwo pocztowe to dokument, który przygotowywujemy dla każdego Najemcy. Po zawarciu umowy, przekazujemy gotowy dokument do złożenia na poczcie. Pełnomocnictwo można złożyć w dowolnym Urzędzie Pocztowym w Polsce.

Odebraną korespondencję, w zależności od wybranego pakietu, pozostawimy w skrzynce do odbioru lub zeskanujemy i prześlemy na adres e-mail.

Złożenie pełnomocnictwa pocztowego na poczcie wiąże się z dodatkową opłatą (26 zł brutto – stan na 01.03.2024 r.), zgodnie z obowiązującym Cennikiem Poczty Polskiej.

Pełnomocnictwo to prosty dokument, w którym Najemca upoważnia naszą firmę do odbioru wszelkiego rodzaju korespondencji. Jedynym wyjątkiem jest korespondencja z adnotacją Nadawcy „do rąk własnych”, w przypadku takiej adnotacji dostarczyciel nie może wydać przesyłki nikomu innemu, prócz jej Adresatowi.

skrytki pocztowe

Usługa powiadamiania o nowej korespondencji występuje w każdym pakiecie.

Powiadomienia o listach zwykłych, listach poleconych, awizach, awizach powtórnych, katalogach oraz zwrotnych potwierdzeniach odbioru, są wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail.

Usługa nie jest w żaden sposób limitowana i nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za wysłanie powiadomienia.

Usługa skanowania korespondencji jest dodatkową możliwością występującą w naszych pakietach.

Skanujemy zawartość listów zwykłych, poleconych oraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wszystkie dotychczas zeskanowane listy można podejrzeć w panelu logowania.

Oryginały skanowanej korespondencji, możesz odebrać bezpośrednio ze swojej skrzynki lub w siedzibie naszej firmy.

Sala konferencyjna to jedyna usługa, której nie posiadamy w swojej ofercie.

Dzięki ograniczonej powierzchni naszych lokali, cenę oferowanych przez nas usług mogliśmy obniżyć do minimum.

Nie mniej jednak, nasze lokale są przygotowane do sporadycznych spotkań, które zgodnie z obowiązującym prawem powinny odbyć się pod adresem siedziby.

Panel logowania to narzędzie dla Najemców, którzy korzystają z dodatkowej usługi skanowania korespondencji.

Narzędzie działa jak wirtualna kancelaria – organizuje skany korespondencji przychodzącej, wraz z informacją o nadawcy oraz dacie odbioru.

Wersję demonstracyjną możesz przetestować logując się na stronie demo.desktomy.pl:

login: demo@desktomy.pl

hasło: demo