Rozporządzenie o ochronie danych osobowych
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest POSTBOX24 Sp. z o. o., NIP: 7010963531 z siedzibą w Warszawie (00-321) przy ul. Bednarskiej 19/19A/13,  e-mail: kontakt@postbox24.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być/będą: biuro rachunkowe, firmy zapewniające wsparcie informatyczne dla administratora, pracownicy administratora, a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.
 • Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny, tj. związany z wykonaniem umowy i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 • Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z nią związanych.
 • Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem).

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podadzą Państwo nam swoich danych możemy odmówić żądanych działań, w tym nie zawrzeć umowy najmu. Dane nie służą do profilowania klienta ani do podejmowania zautomatyzowanych działań.